Sólový repertoár
Bach, J. S.   Fuga in d z 1. houslové partity Suita č. 1, BWV 996
Britten, B.   Suita pro harfu op. 83
Čajkovskij, P. I.   Roční období -  Říjen
Debussy, C. A.   Arabeska č. 1
Durand, M. A.   Chaconne
Dusík, J. L.   Sonáta c moll
Falla, M.   Španělský tanec č. 1
Farkas, F.   Staré maďarské tance ze 17. stol. (Maďarský tanec, Chorea, Lázár Apor)
Fauré, G.   Impromptu pro harfu op. 86 Des dur
Fischer, J. F.   Studie pro harfu I. a IV.
Glinka, M.   Nocturno
Matoušek, L.   Biblická sonáta
Pescetti, J. B.   Sonáta c moll
Rössler-Rosetti, F. A.   Sonáta Es dur
Slavický, K.   Musica monologica
Tournier, M.   Férie

Koncertantní repertoár
Händel, G. F.   Koncert pro harfu B dur Op. 4, č. 6
Klusák, M.   Úžasná Zeměplocha - Concertino pro harfu a orchestr
Vivaldi, A.   Koncert D dur
Wilm, P. N. von   Koncertní kus pro harfu a orchestr

Komorní repertoár
Andres, B.   Parvis pro dvě harfy
Folprecht, Z.   Malá suita ve starém slohu
Kreisler, F.   Preludium a allegro pro housle a klavír
Massenet, J.   Meditace z opery Thais
Matoušek, L.   David a Šalamoun - Tři biblická zastavení pro harfu a recitátora
Pelikán, J.   Sonatina pro flétnu a harfu
Ravel, M.   Introdukce a allegro
Piece en forme de Habanera
Vaňhal, J. K.   Sonáta Es dur pro violu a klavír
Williams, R. V.   Suita pro violu